מעגלים

הנושא

ערכים סביב מעגל קיומו של הילד. :

מבנה התכנית

מערכי שיעור בנושאים על-פי מעגלי השתייכות של הילד: הילד ועצמו, הילד ומשפחתו, הילד וחבריו, הילד ועמו, הילד וארצו, הילד ועולמו.

במקביל, במהלך השנה מתקיימים שיעורים המותאמים למעגל השנה היהודי.

וכן שיעורים בנושא אישים בהתאם לחגים בלוח השנה. :

קהל היעד

שתי רמות: כיתות ג' וכיתות ד'. :

היקף הפעילות

שיעור שבועי למשך שנה.

תכנית לימודים שנתית. מטרת השיעורים להביא להתייחסות מעמיקה לערכים מתחומים שונים בחיי הילד, בהדגש יהודי. במהלך השיעור מוגדרים ערכים ונבדקת הרלוונטיות שלהם לעולמו המעשי של הילד.

הלימוד מתקיים באופן חווייתי במיוחד וכולל מתודות מגוונות, הפעלות חברתיות, ושימוש באמצעי המחשה מגוונים.

השיעורים לכיתות ד' מועשרים בטקסטים מקוריים נוספים.

התכנית מותאמת למסקנות דו"ח ועדת שנהר-קרמניצר

בין הנושאים הנלמדים

ילד ועצמו - יחודו של היחיד

ילד ומשפחתו - יחסים בתוך המשפחה (כיבוד הורים, אחים, סבים). דגש על סובלנות (יום הזיכרון לרבין)

ילד וחבריו - יחסים בין היחיד והחברה (חברים טובים, כוח היחיד וכוח החברה, שנאת חינם). לימוד מסרים מסיפור חנוכה ועשרה בטבת

ילד וארצו - החיבור שלנו לארץ ישראל ועליה לארץ. התמקדות על נושאי חשיבות הגשם, איכות הסביבה ושבעת המינים. מסיבת ט"ו – בשבט.

ילד ועמו - עם ישראל, החל מעשרת השבטים. נושאים בבניית האומה במצרים ובתקופה האחרונה עם קום המדינה.

ילד ועולמו - מקומות ואישים חשובים. במיוחד ירושלים, רבי עקיבא והלל הזקן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:
:

האתר הוקם ע"י entry interactive
מדרשת בית שמש   © כל הזכויות שמורות
עמוד ראשי | אודות המדרשה | תוכניות לבית ספר | מועדוניות | פעילות בקהילה | מורשת האזור | כתבו עלינו | צור קשר | מפת אתר